ข่าวสาร

title_image_131226012140.jpg

เมอร์เซเดส-เบนซ์มอบรางวัลดีลเลอร์ยอดเยี่ยมด้านบริการหลังการขาย
26/12/2013 01:21

นายพุทธิ ตุลยธัญ (ที่ 4 จากซ้าย) รองประธานบริหาร ฝ่ายบริการหลังการขาย บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล Service Excellence Award ประจำปี 2012รางวัลที่มอบให้แก่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการที่ได้รับคะแนนสูงสุดด้านความเป็นเลิศในการให้บริการหลังการขายโดยวัดจากดัชนีความพึงพอใจของผู้บริโภคหรือCustomerSatisfaction Index (CSI) ซึ่งได้มีการประเมินผลการดำเนินงานตลอดทั้งปีซึ่งจัดทำขึ้นโดย เดมเลอร์ และเจ.ดี. พาวเวอร์เพื่อเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพการให้บริการด้วยความเป็นเลิศ โดยผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการที่ได้รับรางวัลสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เบนซ์เพชรรัตน์จากจังหวัดนครปฐม จันทบุรี เจพี มอเตอร์ จากจังหวัดจันทบุรี และ ที เอส ทีเมอร์เซเดส เบนซ์ จากจังหวัดราชบุรี โดยมี คุณพงษ์ พาวิทยลาภ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการบริหาร และ คุณวิภาวรรณ พาวิทยลาภ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบนซ์เพชรรัตน์ จำกัด คุณอลงกรณ์ จิตงามสุจริต (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท จันทบุรี เจพีมอเตอร์ จำกัด และ คุณเสกสรร ตั้งสัจจธรรม (ที่ 1จากขวา) กรรมการผู้จัดการบริษัท ที เอส ที เมอร์เซเดสเบนซ์ จำกัด รับมอบตามลำดับพร้อมด้วย มร. ไฮโค กึนเธอร์(ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดบริการหลังการขายและ นายวัลลภ เฉลิมวงศาเวช (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการกลาง บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแสดงความยินดี

******************************************

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์(ประเทศไทย) จำกัด

เยาวเรศ, ศิริพรโทรศัพท์ 02 614-8811-12 มือถือ 081-8053492,081-4853547

หรือ PR Agency เวิรฟ

พรทิภา, หงส์สุชา โทรศัพท์ 02 204 8078, 02 204 8501 มือถือ 081-8134429, 086-9091239

ท่านสามารถดาวน์โหลดข่าวประชาสัมพันธ์ของเมอร์เซเดส-เบนซ์ได้ที่ www.mercedes-benz.co.th
หรือติดตามข้อมูลข่าวสารของเมอร์เซเดส-เบนซ์ได้ที่ www.facebook.com/MercedesBenzThailand

 
Back

ค้นหารถยนต์