GLC GLC 250 d 4MATIC AMG Dynamic

Sold
สีเทา
เลขไมล์ 17207
ราคา -
ยี่ห้อเครื่องยนต์ : เมอร์เซเดส-เบนซ์
รุ่น/โฉม : GLC GLC 250 d 4MATIC AMG Dynamic
ชนิดเชื้อเพลิง : ดีเซล
เลขตัวรถ : wdc2539096l013696
ปริมาตรกระบอกสูบ (cc) : 2143
เลขเครื่องยนต์ : 65192134603497
แรงบิดสูงสุด (Nm) : 500/1600-1800
สี: เทา
แรงม้าสูงสุด : 204
วันจดทะเบียน : 30/08/2018
ความเร็วสูงสุด (km/hr) : 7.6
เลขทะเบียน : 7กศ3822
เลขไมล์ : 17207
ประเภทของรถ : รถใช้แล้ว (จดทะเบียนแล้ว)
ลำดับเจ้าของรถ : 1
ภาระผูกพัน :


ระบบความปลอดภัย ถุงลมนิรภัยดŒานหนŒา 2 ตำแหน‹ง สำหรับผูŒขับขี่และผูŒโดยสาร ถุงลมนิรภัยดŒานขŒาง สำหรับผูŒขับขี่และผูŒโดยสารดŒานหนŒา ม‹านถุงลมนิรภัยดŒานขŒาง ป‡องกันศีรษะ 4 ตำแหน‹ง สำหรับผูŒขับขี่และผูŒโดยสาร เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 5 ที่นั่ง โปรแกรมควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESP® (Electronic Stability Program) ระบบป‡องกันลŒอล็อก ABS (Anti - lock braking system) ระบบเบรก ADAPTIVE BRAKE พรŒอมฟ˜งกชัน HOLD และ Hill - Start Assist ไฟเบรกกะพริบฉุกเฉิน (adaptive brake light) ระบบรักษาระดับความเร็ว (cruise control) และจำกัดความเร็ว (SPEEDTRONIC) ระบบเตือนเพื่อนำรถเขŒาศูนยบริการ (ASSYST service interval indicator) ระบบเตือนแรงดันลมยาง (tyre pressure loss warning system) ระบบช‹วยเตือนอาการเหนื่อยลŒาขณะขับขี่ (ATTENTION ASSIST) เซ็นเซอรช‹วยในการนำรถเขŒาจอด (PARKTRONIC) ระบบช‹วยการนำรถเขŒาจอดอัตโนมัติ (Active Parking Assist) กลŒองแสดงภาพรอบทิศทาง อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก ใบป˜ดน้ำฝนทำงานโดยอัตโนมัติ พรŒอมเซ็นเซอรวัดปริมาณน้ำฝน ไฟหนŒาแบบ LED Intelligent Light System ระบบปรับโคมไฟหนŒารถตามการเลี้ยวของพวงมาลัย (ALS - Active Light System) ระบบเพิ่มความส‹องสว‹างขณะเลี้ยวโคŒง (cornering light) ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive Highbeam Assist) ไฟ daytime สำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน ไฟเลี้ยวที่กระจกมองขŒาง ไฟทŒาย และไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED หลังคาพาโนรามิคซันรูฟ เลื่อนเปด - ปดไดŒดŒวยระบบไฟฟ‡า (Electric panoramic sliding glass sunroof) กระจกมองขŒางปรับระดับและพับเก็บดŒวยระบบไฟฟ‡า กระจกมองขŒางดŒานผูŒขับขี่และกระจกส‹องหลังปรับลดแสงสะทŒอนอัตโนมัติ กุญแจรีโมทคอนโทรล ระบบเปดบานประตูทŒายอัตโนมัติโดยไม‹ตŒองใชŒมือ (HAND - FREE ACCESS) ระบบเปด - ปดบานประตูทŒายอัตโนมัติ ระบบกันสะเทือนแบบสปอรต AMG bodystyling (กันชนหนŒา - หลัง) บันไดขŒางสเตนเลสดีไซนสปอรต ปลายท‹อไอเสียเสริมโครเมียม 2 ท‹อ ลŒออัลลอย ดีไซนสปอรตจาก AMG แบบ 5 กŒานคู‹ ขนาด 19" ยางรถยนตแบบ Run - flat อุปกรณ์มาตรฐานภายใน ฟ˜งกชัน ECO start /stop ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ THERMATIC แบบ 2 โซน เบาะนั่งหุŒมหนัง ARTICO เบาะนั่งสำหรับผูŒขับขี่และผูŒโดยสารดŒานหนŒาปรับระดับดŒวยระบบไฟฟ‡า พรŒอมหน‹วยบันทึกความจำ เบาะนั่งผูŒโดยสารดŒานหลังพับไดŒแบบ 1/3 และ 2/3 เบาะนั่งผูŒโดยสารดŒานหลังปรับองศาไดŒ พรŒอมกล‹องเก็บของ ตาข‹ายสัมภาระซŒาย - ขวา ฟ˜งกชันพับพนักพิงผูŒโดยสารดŒานหลังอัตโนมัติ พวงมาลัยมัลติฟ˜งกชัน พวงมาลัยนิรภัยพรŒอมเพาเวอร ปรับน้ำหนักตามความเร็วรถ ปุ†มสตารทเครื่องยนต (Push Start) ระบบกุญแจแบบ KEYLESS- GO ชุดคันเร‹งและแป‡นเบรกแบบสปอรต ไฟเรืองแสงลŒอมรอบหŒองโดยสารแบบ 3 สี (ambient lighting) วิทยุ- ซีดี MB Audio 20 ระบบสำหรับเชื่อมต‹อโทรศัพทเคลื่อนที่ (Bluetooth) ระบบนำทาง
เครื่องยนต์ ดีเซล แถวเรียง / 4 สูบ / 4 วาล์วต่อสูบ เทอร์โบ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) 2143 แรงม้าสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที) 150 (204)/3800 แรงบิตสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) 500/1600-1800 อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม.(วินาที) 7.6 ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม./ชม.) 222 ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) 66 พื้นที่บรรทุกสัมภาระ (ลิตร) 550-1600 ระบบส่งกำลัง เกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 9 จังหวะ (9G-TRONIC) พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Steering-wheel Gearshift Paddles) ขนาดล้อและยาง หน้า-หลัง หน้า 235/55 R19 หลัง 235/55 R19

Showroom

Benz Primus
395 Praditmanutham Road, Wang Thonglang Sub-Distri - - กรุงเทพมหานคร 10310

ค้นหารถยนต์