Mercedes Benz C 350 e AMG Dynamic

Mercedes Benz C 350 e AMG Dynamic

2,650,000

  • ปี 2022
  • สีดำ
  • เลขไมล์ 20,925
หมายเหตุ ราคาแนะนำรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละเจ็ด
ยี่ห้อ : เมอร์เซเดส-เบนซ์
รุ่น/โฉม : C 350 e AMG Dynamic
ชนิดเชื้อเพลิง : เบนซิล
เลขตัวรถ : W1K2060546L004358
ปริมาตรกระบอกสูบ (cc) : 1991
เลขเครื่องยนต์ : 254920V0113608
แรงบิดสูงสุด (Nm) : 350/1200-4000
สี: ดำ
แรงม้าสูงสุด : 211
วันจดทะเบียน : -
ความเร็วสูงสุด (km/hr) : 5.9
เลขทะเบียน :
เลขไมล์ : 20925
ประเภทของรถ : ป้ายแดง (ยังไม่จดทะเบียน)
ลำดับเจ้าของรถ :
ภาระผูกพัน :
ระบบความปลอดภัย ระบบปกป้‡องก่‹อนเกิดเหตุ (PRE - SAFE® system) ถุงลมนิรภัยด้ŒานหนŒ้า 2 ตำแหน‹่ง สำหรับผูŒ้ขับขี่่และผู้โดยสาร พร้Œอมเซ็นเซอร์วัดแรงปะทะ และการคาดเข็มขัดนิรภัย ถุงลมนิรภัยด้Œานข้Œาง 4 ตำแหน่‹ง สำหรับผูŒ้ขับขี่และผู้โดยสาร ม่‹านถุงลมนิรภัยดŒ้านข้Œาง ป‡้องกันศีรษะ 4 ตำแหน‹ง สำหรับผูŒ้ขับขี่และผูŒ้โดยสาร เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 5 ที่นั่ง คู‹่หนŒ้าและคู‹่หลังแบบผ‹่อนแรงและรั้งกลับอัตโนมัติ โปรแกรมควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESP® (Electronic Stability Program) ระบบเบรกป้องกันลŒ้อล็อก ABS (Anti - lock braking system) ระบบเบรก ADAPTIVE BRAKE พรŒ้อมฟ˜ังก์ชัน HOLD และ Hill - Start Assist ไฟเบรกกะพริบฉุกเฉิน (adaptive brake light) • • • ระบบรักษาความเร็ว (cruise control) และจำกัดความเร็ว (SPEEDTRONIC) ระบบเตือนเพื่อนำรถเข้Œาศูนย์บริการ (ASSYST Service interval indicator) ระบบเตือนแรงดันลมยาง (tyre pressure loss warning system) ระบบช‹่วยเตือนอาการเหนื่อยลŒ้าขณะขับขี่ (ATTENTION ASSIST) เซ็นเซอร์ช‹่วยในการนำรถเขŒาจอด (PARKTRONIC) ระบบช‹วยการนำรถเขŒาจอดอัตโนมัติ (Active Parking Assist) กลัŒองแสดงภาพรอบทิศทาง อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก ใบปั˜ดน้ำฝนทำงานโดยอัตโนมัติ พร้Œอมเซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน ไฟหนŒ้าแบบ LED Intelligent Light System ระบบปรับโคมไฟหนŒารถตามการเลี้ยวของพวงมาลัย (ALS - Active Light System) ระบบเพิ่มความส‹่องสว‹่างขณะเลี้ยวโค้Œง (cornering light) ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive Highbeam Assist) ไฟ daytime สำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน แบบ LED fibre - optic ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้Œาง ไฟเบรกและไฟทŒ้าย แบบ LED หลังคาพาโนรามิคซันรูฟ เลื่อนเปิด - ปิดได้Œด้Œวยระบบไฟฟ‡้า (Electric panoramic sliding glass sunroof) กระจกมองขŒ้างปรับระดับและพับเก็บดŒ้วยระบบไฟฟ‡้า กระจกมองข้ŒางดŒ้านผู้ขับขี่และกระจกส่‹องหลังปรับลดแสงสะทŒอนอัตโนมัติ กุญแจรีโมทคอนโทรล ระบบเปิด - ปิดฝากระโปรงทŒ้าย / บานประตูท้Œายอัตโนมัติโดยไม่‹ตŒ้องใช้Œมือ (HANDS - FREE ACCESS) ระบบเปิด - ปิดฝากระโปรงท้Œาย / บานประตูท้Œายอัตโนมัติ กระจังหนŒาสีเงินเสริมโครเมียม พร้Œอมตราสัญลักษณเมอร์เซเดส-เบนซ์ ระบบกันสะเทือนแบบ AIRMATIC ปลายท่‹อไอเสียเสริมโครเมียม 2 ท่‹อ ดิสก์เบรกหน้Œาแบบมีช่‹องระบายความร้Œอน สัญลักษณ Mercedes-Benz บนคาลิปเปอร์เบรกหน้Œา ลŒ้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG แบบ Multi - spoke ขนาด 19" ยางรถยนต์แบบ Run - flat อุปกรณ์มาตรฐานภายใน ฟ˜ังก์ชัน ECO start / stop ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ THERMATIC แบบ 2 - ZONE เบาะนั่งหุ้Œมหนังแบบสปอร์ต เบาะนั่งคู่‹หน้ŒาปรับระดับดŒ้วยระบบไฟฟ้‡า พรŒ้อมหน‹่วยความจำสำหรับตำแหน‹่งที่นั่ง พวงมาลัย และกระจกมองข้Œาง เบาะนั่งผู้ŒโดยสารดŒ้านหลังพับได้Œแบบ 1/3 และ 2/3 คันเร‹งไฟฟ้‡าแบบ haptic ควบคุมการขับขี่ด้Œวยมอเตอร์ไฟฟ้‡า / เครื่องยนต์ พวงมาลัยมัลติฟั˜งก์ชัน พวงมาลัยนิรภัยพรŒ้อมเพาเวอร์ปรับระดับด้Œวยระบบไฟฟ้‡า และปรับน้ำหนักตามความเร็วรถ ปุ†มสตาร์ทเครื่องยนต์ (Push Start) ระบบกุญแจแบบ KEYLESS - GO ชุดคันเร่‹งและแป้‡นเบรกแบบสปอร์ต ด้านบนของคอนโซลหนŒ้า และดŒ้านบนของแผงประตูหุ้ŒมดŒ้วยหนัง ไฟเรืองแสงล้Œอมรอบห้Œองโดยสารแบบ 3 สี (ambient lighting) วิทยุ - ซีดี MB Audio 20 พร้Œอม controller ระบบเสียงรอบทิศทาง Burmester® ระบบควบคุมและสั่งงานด้Œวย touchpad ระบบเชื่อมต่‹อโทรศัพทเคลื่อนที่ (Bluetooth) ระบบรองรับการใช้Œงานระบบนำทาง (Pre - installation for SD - Card navigation) ระบบแผนที่นำทาง กาบบันไดสเตนเลส พร้Œอมสัญลักษณ์ Mercedes-Benz แบบเรืองแสง

เครื่องมือคำนวณค่างวด

บาท
%
ราคาค่างวด (บาท/เดือน)
24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน 72 เดือน
86,100 57,200 42,800 34,200 28,700

เงื่อนไข

1.

อัตราผ่อนชำระต่อเดือนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละเจ็ดแล้ว โดยคำนวณจากผลิตภัณฑ์เช่าซื้อ โดยบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (‘บริษัทฯ’) สำหรับใช้ในการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น และไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้

2.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และอัตราผ่อนชำระโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Mercedes-Benz Select โทร 02-407-1801 หรือตัวแทนจำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ ที่ทำการเสนอขายรถยนต์ให้แก่ท่าน

ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

บริษัท เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป จำกัด
999 เทพรัตน บางนาเหนือ บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ข้อเสนอพิเศษ

รับข้อเสนอสุดพิเศษได้แล้ววันนี้

สนใจรับข้อเสนอ
เครื่องมือคำนวณค่างวด

คำนวณอัตราผ่อนชำระเบื้องต้น

คำนวณค่างวด
ต้องการ ซื้อ หรือ ขายเมอร์เซเดส-เบนซ์ของคุณ

สนใจให้เจ้าหน้าที่ตรวจรถและประเมินราคารถยนต์

ติดต่อนัดหมาย
ติดต่อเจ้าหน้าที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่

คลิกที่นี่