คุกกี้

บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด เก็บข้อมูลการวิเคราะห์และสถิติเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ

 

เราต้องการให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ ปรับปรุงการใช้งาน และประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ เราจึงใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ที่ใช้วัดและประเมินโดยไม่ระบุผู้ใช้งาน ว่าฟังก์ชันและเนื้อหาของเว็บไซต์ของเราถูกใช้งานอย่างไร และบ่อยครั้งเพียงใด ด้วยวิธีนี้เราจึงสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของเราสำหรับผู้ใช้งานได้