คุกกี้

คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ Cookies

เราใช้คุกกี้และเครื่องมือซอฟต์แวร์อื่นๆ เช่น HTML5 Storage หรือ Local Shared Objects (เรียกรวมว่า “คุกกี้”) เพื่อจะทราบความสนใจในการใช้งานของคุณและส่วนที่เป็นที่นิยมของเว็บไซต์เรา รวมทั้งนำข้อมูลเหล่านี้ไปพัฒนาเว็บไซต์ของเราและทำให้สะดวกต่อการใช้งานของผู้ใช้มากขึ้น

ฟังก์ชันและการใช้งานคุกกี้

ก.คุกกี้ คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่บันทึกข้อมูลเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมไว้ในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ค และโทรศัพท์มือถือของคุณด้วยวิธีนี้เราจะทราบได้ว่าเคยมีการเชื่อมต่อกันระหว่างอุปกรณ์ของคุณกับเว็บไซต์ของ เราหรือไม่ หรือแม้กระทั่งภาษาหรือการตั้งค่าแบบไหนที่คุณชอบใช้เป็นพิเศษ นอกจากนี้คุกกี้ยังสามารถเก็บข้อมูลส่วนตัวได้อีกด้วย

ข.กรุณากดยอมรับการใช้คุกกี้เมื่อคุณเข้าเว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเข้าเว็บไซต์ของเราโดยที่ไม่กดยอมรับการใช้คุกกี้ได้เช่นกันนั่นหมายความว่าคุณสามารถปฎิเสธการใช้ได้และยังสามารถกดลบคุกกี้ออกได้ตลอดเวลาโดยการตั้งค่าตามต้องการบนอุปกรณ์ของคุณโดย จะปรากฏผลดังนี้

1. เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะถูกตั้งค่ามาล่วงหน้าให้ยอมรับคุกกี้แบบอัตโนมัติคุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ได้โดยการกดเลือกตั้งค่า *ไม่ยอมรับคุกกี้* ในเบราว์เซอร์ของคุณ
2.คุณสามารถลบคุกกี้ที่มีอยู่ออกได้ตลอดเวลาคุณสามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานคุกกี้ในแต่ละเบราว์เซอร์ได้ในคู่มือการใช้งานของเบราว์เซอร์นั้นๆ หรือในคู่มือการใช้งานจากผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ
3.คุณสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกใช้ Local Shared Objects ได้ที่ลิงก์ด้านล่างข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกใช้ Local Shared Objects
4.การปฏิเสธการใช้หรือการลบคุกกี้นั้นจะผูกอยู่กับอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ที่กำลังใช้งานอยู่เช่นเดียวกับการใช้งานคุกกี้ คุณต้องปฏิเสธหรือลบการใช้คุกกี้ในแต่ละอุปกรณ์ที่คุณใช้ และปฎิเสธหรือลบการใช้คุกกี้ใ นทุกเบราว์เซอร์ที่คุณใช้แยกกันต่างหาก

ค. เมื่อคุณตัดสินใจไม่ใช้คุกกี้ อาจมีความเป็นไปได้ว่าคุณจะไม่สามารถใช้บางฟังก์ชันบนเว็บไซต์ของเราได้หรือมีเพียงไม่กี่ฟังก์ชันที่สามารถใช้งานได้

ง. เราแบ่งคุกกี้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. คุกกี้ที่บังคับต้องใช้ (ประเภทที่ 1)
คุกกี้ประเภทนี้ไม่ว่าอย่างไรก็มีความจำเป็นต่อฟังก์ชันต่างๆ บนเว็บไซต์หากไม่มี Cookies ประเภทนี้เราจะไม่สามารถให้บริการคุณได้ เช่น บริการตัวกำหนดค่ารถยนต์
2. คุกกี้ฟังก์ชัน (ประเภทที่ 2)Cookies เพื่อฟังก์ชัน (ประเภท 2)
คุกกี้ประเภทนี้ทำให้การใช้บริการของคุณง่ายขึ้นและทำให้ฟังก์ชันต่างๆ บนเว็บไซต์ทำงานได้ดีขึ้นเราจะบันทึกข้อมูลต่างๆ ของคุณไว้ในคุกกี้ฟังก์ชัน เช่นข้อมูลการตั้งค่าภาษา
3.คุกกี้ เพื่อประสิทธิภาพ (ประเภทที่ 3)
คุกกี้ประเภทนี้จะสะสมข้อมูลการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของเราเพื่อที่เราจะได้ทราบว่าข้อเสนอไหนบนเว็บไซต์ของเราที่เป็นที่นิยมเป็นพิเศษ และด้วยวิธีนี้เองเราจะนำข้อมูลไปพัฒนาเพื่อทำข้อเสนอที่ดีขึ้นให้กับคุณ โปรดอ่านย่อหน้า “การประเมินข้อมูลการใช้; การใช้งานการวิเคราะห์อุปกรณ์” ในหมวดที่5 คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลของเรา
4.Cookies กับบุคคลที่สาม (ประเภทที่ 4)
คุกกี้จะกำหนดให้เครือข่ายบุคคลที่สามในโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น Facebook, Twitter, Google+ ซึ่งมีเนื้อหาที่คุณสามารถผสานรวมผ่าน “Social Plug-ins” ที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของเราและคู่ค้ากำหนดเป้าหมาย โฆษณา และคู่ค้าโฆษณาติดตามกลุ่มเป้าหมาย ด้วยความช่วยเหลือนี้จะทำให้เราสามารถทำการตลาดออนไลน์ให้ตรงกับความต้องการและความสนใจของคุณได้คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้และ ฟังก์ชันของ Social Plug-ins รวมถึงเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายโฆษณาและการโฆษณาติดตามกลุ่มเป้าหมายได้ในหมวดที่ 4 และหมวดที่ 6 คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลของเรา

คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล
บนเว็บไซต์ของเรา เราใช้คุกกี้ประเภทต่างๆ ดังนี้

Name: (MVP)SESSION
Description: Mercedes me Connectivity Services - คุกกี้นี้จะระบุ Session ของผู้ใช้ เพื่อการยืนยันตัวตน OneWeb และการอนุญาตให้ใช้งาน
Type: 1

Name: BIGipServer
Description: Mercedes me Connectivity Services - Persistent Cookies จาก Load Balancer ดูที่ https://support.f5.com/csp/article/K6917
Type: 1

Name: MMCSPAID
Description: Mercedes me Connectivity Services - คุกกี้นี้ประกอบด้วย Gatekeeper Session ID
Type: 1

Name: MVP-JSESSIONID
Description: Mercedes me Connectivity Services - คุกกี้นี้จะระบุ Session ของผู้ใช้ เพื่อการยืนยันตัวตน OneWeb และการอนุญาตให้ใช้งาน
Type: 1

Name: SESSION
Description: Mercedes me Connectivity Services - คุกกี้นี้ประกอบด้วย Session-ID ซึ่งช่วยให้เราเข้าถึงรายการในฐานข้อมูลที่ถูกต้อง และช่วยหาข้อมูลผ่าน VIN, CIAM-ID, บริการ (การอัปเดตแผนที่ หรือ การอัปเดตซอฟต์แวร์), และสถานะแอ็คทีฟของผู้ใช้งาน
Type: 1

Name: _VCAP_ID_
Description: Mercedes me Connectivity Services - คุกกี้นี้ประกอบด้วยตัวแปร PCF
Type: 1

Name: callback_uri
Description: คุกกี้นี้ช่วยให้เราสามารถนำผู้ใช้ขั้นปลายไปยังหน้าเว็บที่ต้องการหลังจากลงชื่อเข้าใช้สำเร็จ
Type: 1

Name: ciamAuth_targetUrl
Description: Mercedes me Connectivity Services - คุกกี้นี้จะบันทึก Callback-URL ที่ข้อมูลจะถูกส่งไปหลังจากการระบุตัวตนการเข้าถึงของลูกค้า (CIAM) เสร็จสิ้น
Type: 1

Name: ciamAuth_viewObjec
Description: Mercedes me Connectivity Services - คุกกี้นี้จะบันทึกข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้จาก CIAM รวมถึง CIAM-ID ซึ่งจะใช้ระบุตัวตนของลูกค้าหลังจากออกจากเว็บไซต์โดยใช้ CIAM
Type: 1

Name: countryCode
Description: Mercedes me Connectivity Services - คุกกี้นี้ประกอบด้วยรหัสประเทศ
Type: 1

Name: locale
Description: Mercedes me Connectivity Services - คุกกี้นี้ประกอบด้วยสถานที่ปัจจุบัน
Type: 1

Name: mvpClientId
Description: Mercedes me Connectivity Services - คุกกี้นี้จะสร้างขึ้นสำหรับอุปกรณ์แต่ละชิ้นและใช้สำหรับการติดต่อกับ Daimler Vehicle Backend และ Customer Data Management
Type: 1

Name: redirectUrl
Description: Mercedes me Connectivity Services - URL สำหรับการส่งต่อจะถูกบันทึกไว้ในคุกกี้ หลังจากการอัปเดตอีเมล CIAM หรือรหัสผ่าน หรือ การอัปเดตโทรศัพท์มือถือ เริ่มต้นขึ้น
Type: 1

Name: smcLoginState
Description: Mercedes me Connectivity Services - คุกกี้นี้ใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้อุปกรณ์จาก Third Party Libraries SMCSDK
Type: 1

Name: updateSuccessUrl
Description: Mercedes me Connectivity Services - คุกกี้นี้จะบันทึก URL สำหรับการส่งต่อหลังจากอัปเดตอีเมลสำเร็จ
Type: 1

Name: uslk_e
Description: คุกกี้นี้ใช้เพื่อกู้คืนเซสชันของการแชทปัจจุบันในระหว่างการโหลดหน้าต่างเบราว์เซอร์ที่เปิดอยู่ในปัจจุบันหรือเมื่อเปลี่ยนหน้า
Type: 1

Name: uslk_s
Description: คุกกี้นี้มีข้อมูลเซสชั่นทั้งหมดและบันทึกข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้ทั่วไปรวมถึงข้อมูลการติดต่อใดๆ ที่ป้อนโดยผู้ใช้ในแชทหากจำเป็น
Type: 1

Name: AWSALB, AWSELB
Description: เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้งานทุกท่านสามารถใช้งานหน้าเว็บไซต์ของ Mercedes-Benz ได้โดยไม่ขัดข้อง เราจึงติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ไว้หลายเครื่องเพื่อกระจายภาระงานคุกกี้จะบันทึกการจัดกลุ่มผู้ใช้งานใน เซิร์ฟเวอร์ใดเซิร์ฟเวอร์หนึ่ง
Type: 2

Name: PREF
Description: บันทึกข้อมูลการตั้งค่าผู้ใช้งานสำหรับการให้บริการจาก Youtube
Type: 2

Name: YSC
Description: Youtube จะนำการตั้งค่าติดตามวิดีโอ Youtube ที่ปักหมุดไว้ไปใช้งาน เมื่อเล่นวิดีโอเหล่านั้น
Type: 2

Name: ADRUM, ADRUM_
Description: คุกกี้นี้จะเก็บข้อมูลของคนที่เข้ามาในเว็บไซต์ เพื่อให้เราได้ทำการปรับปรุงเว็บไซต์เราให้เข้ากับความต้องการของผู้ใช้
Type: 3

Name: AMCVS_
Description: คุกกี้นี้จะเก็บข้อมูลของคนที่เข้ามาในเว็บไซต์ เพื่อให้เราได้ทำการปรับปรุงเว็บไซต์เราให้เข้ากับความต้องการของผู้ใช้
Type: 3

Name: AMCV_
Description: คุกกี้นี้จะเก็บข้อมูลของคนที่เข้ามาในเว็บไซต์ เพื่อให้เราได้ทำการปรับปรุงเว็บไซต์เราให้เข้ากับความต้องการของผู้ใช้
Type: 3

Name: GPS
Description: ลงทะเบียน ID ที่ไม่ซ้ำกันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อให้สามารถเปิดใช้งานการติดตามตามตำแหน่งที่อยู่ GPS ทางภูมิศาสตร์ได้
Type: 3

Name: adobe_dtm_loginstate
Description: คุกกี้ประเภทนี้ทำหน้าที่บันทึกว่า ผู้ใช้เข้าสู่ระบบหรือไม่ ค่าที่บันทึกไว้จะถูกใช้ในการติดตาม Adobe Analytics
Type: 3

Name: flashtalkingad1
Description: คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกความสนใจของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ของพันธมิตรด้านโฆษณาของเราที่ใกล้เคียงกับความสนใจของคุณมากที่สุด
Type: 3

Name: kx_scrolltrigger, kx_clickcounter
Description: คุกกี้เหล่านี้ใช้โดย Salesforce DMP และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานออนไลน์ เช่น การเลื่อน และการคลิก เพื่อที่จะนำเสนอเนื้อหาเว็บไซต์ที่เหมาะสมที่สุดในเว็บไซต์ของเรา
Type: 3

Name: s_cc
Description: คุกกี้ประเภทนี้จะถูกตั้งค่าและอ่านโดยรหัส JavaScript เพื่อตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้งานคุกกี้หรือไม่
Type: 3

Name: s_fid
Description: ย้อนกลับไปยังเวลา/การประทับเวลา ID ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ไม่ซ้ำกัน
Type: 3

Name: s_gapv_c*
Description: ทำหน้าที่บันทึกพารามิเตอร์/ค่าต่างๆ ที่จะใช้ระหว่างการติดตามเพื่อรักษาค่านี้ไว้ตลอดระยะเวลาของการเยี่ยมชมเว็บไซต์
Type: 3

Name: s_gapv_csref
Description: ทำหน้าที่บันทึกพารามิเตอร์ csref เพื่อรักษาค่านี้ไว้ตลอดระยะเวลาของการเยี่ยมชมเว็บไซต์
Type: 3

Name: s_gapv_v*
Description: ทำหน้าที่บันทึกพารามิเตอร์/ค่าต่างๆ ที่จะใช้ระหว่างการติดตามเพื่อรักษาค่านี้ไว้ตลอดระยะเวลาของการเยี่ยมชมเว็บไซต์
Type: 3

Name: s_getNewRepeat
Description: ทำหน้าที่บันทึกค่าเพื่อระบุว่า ผู้ใช้ได้เข้าชมหน้าเว็บไซต์ก่อนหน้านี้หรือไม่
Type: 3

Name: s_gpv*
Description: ทำหน้าที่บันทึกพารามิเตอร์/ค่าต่างๆ ที่จะใช้ระหว่างการติดตามเพื่อรักษาค่านี้ไว้ตลอดระยะเวลาของการเยี่ยมชมเว็บไซต์
Type: 3

Name: s_gvo_c*
Description: ทำหน้าที่บันทึกพารามิเตอร์/ค่าต่างๆ ที่จะใช้ระหว่างการติดตามเพื่อหลีกเลี่ยงการนับซ้ำไว้ตลอดระยะเวลาของการเยี่ยมชมเว็บไซต์
Type: 3

Name: s_gvo_csref
Description: ทำหน้าที่บันทึกพารามิเตอร์แคมเปญ csref เพื่อหลีกเลี่ยงการนับซ้ำไว้ตลอดระยะเวลาของการเยี่ยมชมเว็บไซต์
Type: 3

Name: s_gvo_pid
Description: ทำหน้าที่บันทึกพารามิเตอร์แคมเปญ pid เพื่อหลีกเลี่ยงการนับซ้ำไว้ตลอดระยะเวลาของการเยี่ยมชมเว็บไซต์
Type: 3

Name: s_gvo_v*
Description: ทำหน้าที่บันทึกพารามิเตอร์/ค่าต่างๆ ที่จะใช้ระหว่างการติดตามเพื่อหลีกเลี่ยงการนับซ้ำไว้ตลอดระยะเวลาของการเยี่ยมชมเว็บไซต์
Type: 3

Name: s_sq
Description: คุกกี้ประเภทนี้จะถูกตั้งค่าและอ่านโดยรหัส JavaScript เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน ClickMap และ Activity Map โดยประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับลิงก์ก่อนหน้านี้ที่ผู้ใช้คลิกเข้าไปชม
Type: 3

Name: s_vi
Description: เวลา/การประทับเวลา ID ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ไม่ซ้ำกัน
Type: 3

Name: s_visit
Description: ทำหน้าที่บันทึกค่าเพื่อระบุจุดเริ่มต้นของการเยี่ยมชมโดยผู้ใช้
Type: 3

Name: target_configured_canceled
Description: คุกกี้จาก Adobe Target นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานออนไลน์ของคุณ เพื่อให้เราสามารถมอบข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดบนเว็บไซต์ของเราให้แก่คุณได้
Type: 3

Name: target_configured_details
Description: คุกกี้จาก Adobe Target นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานออนไลน์ของคุณ เพื่อให้เราสามารถมอบข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดบนเว็บไซต์ของเราให้แก่คุณได้
Type: 3

Name: BIGipServerRD_000_POOL_STD_ONEWEB_MEAPP_PP
Description: Mercedes me Connectivity Services - คุกกี้นี้ใช้เป็น PCF ของอัปสตรีม F5 Load Balancer
Type: 4

Name: VISITOR_INFO1_LIVE
Description: พยายามตั้งค่าปริมาณการรับและส่งข้อมูลที่ใช้งานสำหรับวิดีโอ Youtube ที่ปักหมุดไว้
Type: 4

Name: adobe_dtm_lastpage
Description: Mercedes me Connectivity Services - คุกกี้นี้สรางขึ้นโดย Omniture
Type: 4

Name: demdex
Description: คุกกี้ประเภทนี้ถูกตั้งค่าไว้เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์แต่ละรายระบุ ID ของตนเอง คุกกี้ demdex ช่วย Adobe Audience Manager แสดงฟังก์ชันขั้นพื้นฐาน เช่น การระบุตัวตนผู้เยี่ยมชม, การซิงโครไนซ์ ID, การแบ่งส่วน, การสร้างแบบจำลอง, การทำรายงาน และอื่นๆ
Type: 4

Name: omniture_optout
Description: คุกกี้ประเภทเหล่านี้ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลว่า พฤติกรรมการใช้งานของผู้เข้าชมควรได้รับการประเมินหรือไม่
Type: 4

สถานะ: สิงหาคม 2019