Mercedes Benz C 350 e Exclusive (W205)

Mercedes Benz C 350 e Exclusive (W205)

1,399,000

  • ปี 2016
  • สีดำ
  • เลขไมล์ 82,896
หมายเหตุ ราคาแนะนำรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละเจ็ด
ยี่ห้อ : เมอร์เซเดส-เบนซ์
รุ่น/โฉม : C 350 e Exclusive (W205)
ชนิดเชื้อเพลิง : เบนซิล
เลขตัวรถ : wdd2050476l015635
ปริมาตรกระบอกสูบ (cc) : 1991
เลขเครื่องยนต์ : 27492030638600
แรงบิดสูงสุด (Nm) : 350/1200-4000
สี: ดำ
แรงม้าสูงสุด : 211
วันจดทะเบียน : 31/08/2017
ความเร็วสูงสุด (km/hr) : 5.9
เลขทะเบียน : 6กธ3638
เลขไมล์ : 82896
ประเภทของรถ : รถใช้แล้ว (จดทะเบียนแล้ว)
ลำดับเจ้าของรถ : 1
ภาระผูกพัน :
ระบบความปลอดภัย ระบบปกป้‡องก่‹อนเกิดเหตุ (PRE - SAFE® system) ถุงลมนิรภัยด้Œานหน้Œา 2 ตำแหน‹่ง สำหรับผู้Œขับขี่และผูŒ้โดยสาร พร้Œอมเซ็นเซอร์วัดแรงปะทะ และการคาดเข็มขัดนิรภัย ถุงลมนิรภัยดŒ้านข้Œาง 4 ตำแหน‹่ง สำหรับผู้Œขับขี่และผู้Œโดยสาร ม‹่านถุงลมนิรภัยด้Œานข้Œาง ป‡้องกันศีรษะ 4 ตำแหน่‹ง สำหรับผู้Œขับขี่และผู้Œโดยสาร เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 5 ที่นั่ง คู่‹หน้Œาและคู‹่หลังแบบผ่‹อนแรงและรั้งกลับอัตโนมัติ โปรแกรมควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESP® (Electronic Stability Program) ระบบเบรกป‡้องกันล้Œอล็อก ABS (Anti - lock braking system) ระบบเบรก ADAPTIVE BRAKE พร้อมฟ˜ังก์ชัน HOLD และ Hill - Start Assist ไฟเบรกกะพริบฉุกเฉิน (adaptive brake light) • • • ระบบรักษาความเร็ว (cruise control) และจำกัดความเร็ว (SPEEDTRONIC) ระบบเตือนเพื่อนำรถเขŒ้าศูนย์บริการ (ASSYST Service interval indicator) ระบบเตือนแรงดันลมยาง (tyre pressure loss warning system) ระบบช‹่วยเตือนอาการเหนื่อยลŒาขณะขับขี่ (ATTENTION ASSIST) เซ็นเซอร์ช‹วยในการนำรถเขŒาจอด (PARKTRONIC) ระบบช‹่วยการนำรถเขŒาจอดอัตโนมัติ (Active Parking Assist) กลŒองแสดงภาพด้Œานหลัง ขณะถอยรถ (reversing camera) อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก ใบป˜ัดน้ำฝนทำงานโดยอัตโนมัติ พรŒ้อมเซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน ไฟหนŒ้าแบบ LED Intelligent Light System ระบบปรับโคมไฟหนŒ้ารถตามการเลี้ยวของพวงมาลัย (ALS - Active Light System) ระบบเพิ่มความส่‹องสว่‹างขณะเลี้ยวโคŒง (cornering light) ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive Highbeam Assist) ไฟ daytime สำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน แบบ LED fibre - optic ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้Œาง ไฟเบรกและไฟท้Œาย แบบ LED กระจกมองขŒ้างปรับระดับและพับเก็บดŒ้วยระบบไฟฟ‡้า กระจกมองข้ŒางดŒ้านผูŒ้ขับขี่และกระจกส‹องหลังปรับลดแสงสะท้Œอนอัตโนมัติ กุญแจรีโมทคอนโทรล กระจังหน้Œา แบบคลาสสิกทำงานร‹วมกับฟ˜ังก์ชัน AIRPANEL เปิด - ปิด อัตโนมัติ พรŒ้อมตราสัญลักษณ์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ติดอยู‹่เหนือฝากระโปรงหน้Œา ระบบกันสะเทือนแบบ AIRMATIC ปลายท‹่อไอเสียเสริมโครเมียม 2 ท‹อ ล้Œออัลลอย แบบ 5 กŒานคู‹ ขนาด 18" ยางรถยนตแบบ Run - flat อุปกรณ์มาตรฐานภายใน ฟั˜งก์ชัน ECO start / stop ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ THERMATIC แบบ 2 - ZONE เบาะนั่งหุ้Œมหนัง ARTICO เบาะนั่งคู่‹หนŒ้าปรับระดับด้Œวยระบบไฟฟ‡้ พรŒ้อมหน่‹วยความจำสำหรับตำแหน‹่งที่นั่ง พวงมาลัย และกระจกมองขŒ้าง เบาะนั่งผู้ŒโดยสารดŒ้านหลังพับได้Œแบบ 1/3 และ 2/3 คันเร‹่งไฟฟ‡้าแบบ haptic ควบคุมการขับขี่ดŒ้วยมอเตอร์ไฟฟ‡้า / เครื่องยนต์ พวงมาลัยมัลติฟั˜งก์ชัน พวงมาลัยนิรภัยพร้Œอมเพาเวอร์ปรับระดับดŒ้วยระบบไฟฟ‡้า และปรับน้ำหนักตามความเร็วรถ ปุ†่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (Push Start) ด้Œานบนของคอนโซลหน้Œา และด้Œานบนของแผงประตูหุ้ŒมดŒ้วยหนัง ไฟเรืองแสงล้Œอมรอบห้Œองโดยสารแบบ 3 สี (ambient lighting) วิทยุ - ซีดี MB Audio 20 พร้Œอม controller ระบบควบคุมและสั่งงานด้Œวย touchpad ระบบเชื่อมต‹่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Bluetooth) ระบบรองรับการใช้Œงานระบบนำทาง (Pre - installation for SD - Card navigation) ระบบแผนที่นำทาง

เครื่องมือคำนวณค่างวด

บาท
%
ราคาค่างวด (บาท/เดือน)
24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน 72 เดือน
51,142.24 35,157.40 27,168.53 22,755.49 20,129.47

เงื่อนไข

1.

อัตราผ่อนชำระต่อเดือนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละเจ็ดแล้ว โดยคำนวณจากผลิตภัณฑ์เช่าซื้อ โดยบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (‘บริษัทฯ’) สำหรับใช้ในการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น และไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการซื้อขายได้

2.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และอัตราผ่อนชำระโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Mercedes-Benz Select โทร 02-407-1801 หรือตัวแทนจำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ ที่ทำการเสนอขายรถยนต์ให้แก่ท่าน

ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

บริษัท ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์ จำกัด
บริษัท ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์ จำกัด
395 Praditmanutham Road, Wang Thonglang Sub-Distri - - กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อเสนอพิเศษ

รับข้อเสนอสุดพิเศษได้แล้ววันนี้

สนใจรับข้อเสนอ
เครื่องมือคำนวณค่างวด

คำนวณอัตราผ่อนชำระเบื้องต้น

คำนวณค่างวด
ต้องการ ซื้อ หรือ ขายเมอร์เซเดส-เบนซ์ของคุณ

สนใจให้เจ้าหน้าที่ตรวจรถและประเมินราคารถยนต์

ติดต่อนัดหมาย
ติดต่อเจ้าหน้าที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่

คลิกที่นี่